Opintolaina

Opintolaina on laina, jonka takaajana toimii Suomen valtio. Opintolainan valtiontakaus on osa opintotukea. Opintotuki koostuu Suomessa opintorahasta, asumislisästä, ateriatuesta ja opintolainan valtiontakauksesta.

Opintolainaan ei siis tarvita muita takaajia, koska kyseessä on valtion takaama laina. Laina maksetaan takaisin yleensä opintojen päätyttyä. Opintolainan valtiontakaus on voimassa 30 vuotta siitä hetkestä lähtien, jolloin ensimmäinen erä opintolainasta on nostettu.

Lainan ehdot määräytyvät osittain valtiontakauksen ehtojen perusteella, mutta myös niiden ehtojen perusteella, joista opiskelija sopii pankkinsa kanssa.

Tällä sivustolla kerrotaan yleisesti ja lyhyesti opintolainaan liittyvistä seikoista. Tiedot on päivitetty viimeksi elokuussa 2015. Koska opintolainaan liittyviin ehtoihin tehdään lähes vuosittain muutoksia, kannattaa tiedot aina viime kädessä tarkistaa myös Kelan sivuilta, josta löytyvät aina viimeisimmät viralliset tiedot aihetta koskien. Ainoastaan Kelan sivuilla olevat tiedot ovat varmasti oikeita.

Kuka voi saada opintolainaa?

Opiskelija voi saada opintolainan valtiontakauksen, jos hän saa opintorahaa tai aikuiskoulutustukea. Asiaa koskien on myös poikkeuksia. Niistä alempana.

Nykyään korkeakouluopiskelijalle, joka saa opintorahaa, on myönnetty myös opintolainan valtiontakaus eikä sitä tästä syystä heidän erikseen tarvitse hakea.

On myös joitakin poikkeuksia, joissa opintolainan valtiontakauksen voi saada vaikka opiskelija ei saisikaan opintorahaa. Kelan sivuilla mainitaan seuraavat poikkeukset:

Jos opiskelija opiskelee Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Raja- ja merivartiokoulussa eikä voi opintojen ajalta maksettavan päivärahan vuoksi saada opintorahaa.

Jos opiskelija on 18-19-vuotias sekä opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa eikä voi saada opintorahaa vanhempien tulojen vuoksi. Tämä koskee myös vanhempiensa luona asuvia toisen asteen oppilaitoksen opiskelijoita, jotka eivät saa opintorahaa vanhempiensa tulojen vuoksi.

Jos opiskelija on alle 17-vuotias, eikä asu kotona ja ei saa opintorahaa, koska on vielä oikeutettu lapsilisään. Tällainen opiskelija voi saada lainantakauksen, jos vanhempien tulot ovat alle 61 000 € vuodessa (elokuun 2015 tieto). Kyseinen lainantakaus voidaan myös myöntää samassa tilanteessa olevalle, lukiossa opiskelevalle. Kuitenkin tässäkin tapauksessa vanhempien tulot voivat estää opintolainan valtiontakauksen myöntämisen.

Esteet opintolainan valtiontakauksen myöntämiselle


On joitakin seikkoja, jotka voivat estää opintolainan valtiontakauksen myöntämisen. Jos opiskelijalla on esimerkiksi aikaisempi opintolaina, joka on Kelan perittävänä takausvastuun perusteella. Toinen mahdollinen este ovat luottorekisteritiedoista ilmenevät maksuhäiriömerkinnät. Maksuhäiriöiden kohdalla asia riippuu niiden määrästä ja suuruudesta.