Opintolainan korko

Lainojen kohdalla korko on yleensä erityinen mielenkiinnon kohde. Opintolainankin kohdalla kannattaa kysyä tarjousta mahdollisimman monesta pankista. Muuten joutuu vain tyytymään siihen, mitä oma pankki sattuu tarjoamaan opintolainan koroksi.

Se, mitä korkoa opintolainaan tarkalleen sovelletaan, vaihtelee pankeittain. Lainaan yleensä lisätään ensinnäkin pankin oma viitekorko, joka vaihtelee pankeittain ja tämän lisäksi vielä markkinakorko, usein joko 3 kuukauden tai 12 kuukauden Euribor. Viitekoron suuruuden löytää yleensä kunkin pankin verkkosivuilta. Jos asia jää epäselväksi, niin kysymällä suoraan pankista opiskelija voi varmistua asiasta. Pankin opintolainalle käyttämän Euribor-koron tämän hetken suuruuden taas voi tarkistaa vaikkapa Suomen Pankin verkkosivuilta.

Opintolainan korkojen pääomitus

Opiskelun aikana opiskelijan opintolainan korko pääomitetaan. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kertynyt korko lisätään olemassa olevaan lainapääomaan, eli lainan jatkoksi. Tätä pääomittamista jatketaan niin kauan, kun opiskelija saa opintotukea ja sen jälkeenkin vielä yhden lukukauden verran. Tämän jälkeen korot tulevat opiskelijan maksettavaksi sen sijaan, että ne lisättäisiin lainasumman jatkoksi. Esimerkiksi, jos opiskelija valmistuu esimerkiksi syksyn lukukauden aikana ja ei saa enää tästä syystä opintotukea, niin vielä tämän jälkeen tulevan kevätlukukauden ajan nämä korot kuitenkin pääomitetaan.

Historiallisena lisätietona mainittakoon, että ennen korot pääomitettiin myös, mutta ei aivan kokonaan. Opiskelijoiden piti tuolloin maksaa koroista 1%:n suuruinen osuus aina korkojen pääomituksen ajankohtana. Tämä käytäntö on kuitenkin nyt poistunut ja koko korkosumma lisätään opintolainan lainapääomaan.

Jos korkojen kertyminen lainasumman jatkoksi ei miellytä opiskelijaa, niin on syytä muistaa, että lainaa voi lyhentää milloin vain. Opiskelija voi maksaa vaikkapa koko korkosumman verran lyhennystä, jolloin lainapääoma pysyy samana tai vaikka enemmänkin, jos taloudellinen tilanne sen sallii. Lainaa lyhentääkseen ei siis tarvitse odottaa valmistumista.