Teinin talouskasvatus

Siinä missä ala-asteikäiselle lapselle omista rahoista huolehtiminen ja säästämisen tärkeyden ymmärtäminen ovat monesti täysin riittäviä taloustaidon osaamisen osa-alueita, voi teini-ikäisen ottaa jo laaja-alaisemmin mukaan keskusteluihin koko perheen taloudesta ja vaikkapa kuukausibudjetista. Jos nuori ei juuri tiedä perheen raha-asioista, saattaa hänellä olla epärealistinen käsitys käytössä olevista varoista ja vaivasta, jonka vanhemmat näkevät budjetin suunnittelun ja siinä pysymisen eteen.

Raha ei ole tabu

Suomalaiseen keskustelukulttuuriin yhdistetään monesti raha-asioiden pitäminen omana tietona, eikä perheen sisälläkään välttämättä juuri taloudesta puhuta. Rahasta on kuitenkin syytä käydä keskustelua lasten ja nuorten kanssa, sillä se antaa heille elintärkeää tietoa ja ymmärrystä tulevaa itsenäistymistä ja siihen kuuluvaa omien raha-asioiden hoitoa varten. Teini-ikäisellä on hyvä olla jonkinlainen käsitys siitä, millaisia summia tavallinen aikuinen ihminen tienaa kuukaudessa ja minkä verran arkisiin elinkustannuksiin vastaavasti uppoaa rahaa.

Jos teini kuvittelee, ettei vanhempien kukkaron pohja tule rahaa nyhtäessä ikinä vastaan, voi hänen olla vaikea ymmärtää, miksei rahaa tipu uuteen puhelimeen tai tennareihin. Nuoren kanssa kannattaa käydä läpi perheen kuukausibudjettia selittäen, minkä verran rahaa kuluu mihinkin pakolliseen osa-alueeseen ja paljonko sitten jää käytettäväksi muihin asioihin.

Erilaiset perheet, erilainen rahankäyttö

Kulutustottumukset, käytettävissä olevan rahan määrä sekä rahankäytön säännöt ja rajat vaihtelevat tietysti suurestikin perheiden välillä. Joissain perheissä on käytössä kuukausi- tai viikkoraha, toisissa lapset saavat rahaa tarvittaessa tai pyytäessään. Monen rahakinan pohjalta saattaakin löytyä kaverusten perheiden toisistaan poikkeavat rahankäyttötottumukset: teinille kaveriporukka on monesti kaikki kaikessa, eikä ole helppoa jäädä paitsi jostain, mitä paras ystävä saa sormia napsauttamalla. Tällaistakin tilannetta helpottaa suuresti se, jos nuori tietää, miksi perheen tulot ja menot ovat sellaiset, kun ovat.

Vaikka perheen budjetti ei kärsisikään lasten avokätisestä huomioimisesta, kannattaa kuitenkin miettiä, onko lapsen edun mukaista saada rahaa aina pyydettäessä. Vaarana on, ettei nuori opi rahan arvoa tai järkevää kulutuskäyttäytymistä. Taskurahaneuvottelut ja selkeät pelisäännöt auttavat teiniä hahmottamaan omaa rahankäyttöään ja taloustaidon peruspilareita. Nuoren kanssa voi yhdessä miettiä keinoja lisätienestien hankkimiseen mahdollisen kuukausirahan päälle: palkitaanko vaikkapa ylimääräisten kotiaskareiden tekemisestä tai hyvistä koenumeroista?

Suunnittelemalla, keskustelemalla ja yhteiset pelisäännöt luomalla jokainen perhe löytää varmasti juuri itselleen sopivimman toimintamallin onnistuneeseen teini-ikäisen lapsen talouskasvatukseen.